About Me

Basic Information

Gender
Male
About me
Chungcuhanoi là trang web về thông tin bất động sản số một tại Viet Nam hiện thời, và được quản lý bởi Ringier, tập đoàn Truyền thông hàng đầu Thụy Sỹ. Mỗi ngày, có hơn 5.
Affiliation/Institution
Cumming and Foos Ltd.
Membership Fees
N 5
000 NGO's
N 3
000 CBO's
N 1
000 (Others)
N 500 Students/Youths
$20 Diaspora

Contact Information

Mobile phone
UH
State
BURGENLAND
Country
Austria

Friends

  • No friends yet

Groups

  • No joined groups.
joycelynsch

joycelynsch

-
  • Karma
  • Member since
  • Monday, 30 January 2017 17:48
  • Last online
  • Never logged in
  • Profile views
  • 164 views